Prawo Karne - Adwokat Białystok

Dodatkową specjalizacją prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku jest reprezentowanie moich klientów w procesach karnych.

Sprawy jakimi zajmuję się jako adwokat najczęściej wynikają z bieżących potrzeb moich Klientów.

Dotyczą one m.in. kradzieży, włamań, nieumyślnego spowodowania śmierci, bójek, jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zniesławienia.

Prawo karne reguluje, czym są czyny zabronione pod groźbą kary oraz określa zasady odpowiedzialności za nie.

Klasycznym przykładem jest pomoc w postępowaniu karnym zainicjowanym przez jednego z małżonków obok sprawy rozwodowej, np. sprawa o znęcanie się. Innym przykładem niech będzie pomoc jednemu z kontrahentów nieudanej transakcji sprzedaży nieruchomości, który następnie posądzony zostaje o oszustwo. Sytuacji, w których musiałem reprezentować swojego klienta zarówno w sprawie cywilnej, jak i w równolegle toczącej się sprawie karnej jest naprawdę sporo.

Adwokat prawo karne Białystok
adwokat prawo karne Białystok

Jako adwokat w sprawach karnych występuję w różnych rolach.

Takie możliwości dopuszcza bowiem prawo. Najczęściej jest to funkcja albo obrońcy oskarżonego, albo pełnomocnika pokrzywdzonego. To jednak niejedyne opcje, jakie dopuszcza prawo karne. Adwokat czasami występuję też w charakterze pełnomocnika świadka.

W zakresie wykonywanej przez mnie praktyki adwokackiej zawsze skupiam się na udzieleniu właściwej pomocy i od początku zwracam uwagę na najważniejsze uprawnienia jakie przysługują podejrzanemu (oskarżonemu) lub pokrzywdzonemu. Jako adwokat podpowiadam jakiego rodzaju dowody dopuszcza prawo karne i mogą być pomocne dla korzystnego rozstrzygnięcia sprawy. Staram się pracować z Klientem w taki sposób żeby miał pełną świadomość swojej sytuacji.

Jako adwokat w sprawach karnych nie jestem zwolennikiem biernego oczekiwania na wynik procesu.

Uważam, że warto jest podejmować obronę już na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego. O ile w ogóle strona dysponuje jakimś materiałem dowodowym. W wielu sprawach karnych rozsądnym rozwiązaniem przewidzianym przez prawo jest rozważenie możliwości dobrowolnego poddania się karze. Wówczas pomagam przy negocjowaniu ewentualnej kary z urzędem prokuratorskim lub sądem.

adwokat prawo karne Białystok

W przypadku woli nawiązania współpracy zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Białymstoku.

Ze wsparcia adwokata można skorzystać zarówno na etapie przedsądowym, jak i w czasie toczącego się procesu. Moja pomoc obejmuje też podejmowanie czynności związanych np. z odwołaniem od wyroku czy sporządzeniem wniosków o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego lub odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności czy udzielenia przerwy w karze.