POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

  1. Administratorem danych osobowych pozostawionych na stronie internetowej pod adresem www.prawobialystok.pl (dalej: „Strona”) i przetwarzanych w toku prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Adrian Sylwanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Adrian Sylwanowicz, ul. Marii Skłodowskiej – curie 12 lok. 1A, 15 – 097 Białystok, 508 215 345, 

 

  1. Dane osobowe stanowiące treść przekazywanej do nas wiadomości przetwarzamy w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzenie i archiwizowanie korespondencji – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO].

 

  1. Jeżeli po nawiązaniu kontaktu rozpoczniemy współpracę, to dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia pomocy prawnej, tj. w zakresie danych zwykłych w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie szczególnych kategorii danych w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – podstawa przetwarzania z art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

 

  1. Aktywność Użytkownika na Stronie i związane z tym dane osobowe są rejestrowane w logach systemowych i przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług, a także w celach technicznych i administracyjnych oraz analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą przetwarzania także jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i zarządzania Stroną oraz poprawa funkcjonalności Strony i świadczonych usług.

 

  1. Dane osobowe będą udostępniane podmiotowi świadczącego usługę hostingu – SEOHOST.  Dostawcą usług poczty elektronicznej w domenie gmail.com jest amerykańska spółka Google LLC z siedzibą Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

 

  1. Dane osobowe przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora przechowywane są przez czas jego trwania – w przypadku danych dotyczących prowadzenia korespondencji planujemy je przechowywać przez okres 5 lat. W przypadku przetwarzania danych w celu świadczenia pomocy prawnej okres przechowywania danych wynosi 10 lat od zakończenia postępowania, w ramach którego zostały zgromadzone. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę, przechowywane są do czasu jej wycofania, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

  1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje:

 

   1. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania) oraz w przypadkach określonych przez RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 

   1. prawo przenoszenia danych w przypadkach określonych przez RODO,

 

   1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

   1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora),

 

   1. prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

 

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

  1. Strona korzysta z usług Google Analytics dostarczonym przez firmę Google Ireland Limited (Gordon house, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na stronie. Gromadzone dane przetwarzane są w celu tworzenia statystyk pomocnych w administrowaniu stroną i analizie ruchu na stronie. Dane te mają charakter zbiorczy. W łatwy sposób możliwe jest zablokowanie udostępniania do Google Analytics informacji o aktywności na stronie. W tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

  1. Strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki, w których zapisywane są ustawienia użytkownika. Tworzy je przeglądarka internetowa przy każdym wejściu na stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Przy kolejnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

 

 1. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony. Przeglądarka internetowa umożliwia w szczególności usunięcie plików cookies lub automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera pomoc przeglądarki internetowej.