porady prawne

Udzielanie porad prawnych jest podstawową czynnością każdego adwokata. Jako Adwokat oferują zarówno usługę jednorazowej porady w formie ustnej, jak i kompleksową analizę prawną przedstawionego zagadnienia w formie opinii pisemnej.
Osoby fizyczne

Znaczną część działań Kancelarii pochłaniają zlecenia osób fizycznych. Współpraca w tym zakresie polega przede wszystkim na reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych, bądź administracyjnych. Jako pełnomocnik sprawują stałą pieczę nad przebiegiem powierzonej sprawy, a klienci otrzymują bieżące doradztwo prawne w zakresie swojej sprawy.
Podmioty gospodarcze

Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów korporacyjnych. Obszar mojej praktyki obejmuje bieżące doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów, obsługę korporacyjną procesu rejestracji i działalności spółek, reprezentację w sporach sądowych, w tym przed sądem rejestrowym.